Charakteristika a náplň činnosti

Diagnostika

Prevencia

Liečba

Spôsoby poskytovania starostlivosti

O akupunktúre

EAV, EAV-L

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Biodermálne nite Bio-Meyisun

Zeel-Heel, Traumell S

Kineziotejping

Fyzioterapia, individuálne cvičenie a klasická masáž

Vedúci pracoviska

Ordinačné hodiny

Objednanie termínu

Cenník

Ako nás nájdete

 
 
Vstupné EAV vyšetrenie 65 €
Výroba informačných preparátov - homeopatík a nozód 15 €
Vstupné rehabilitačné vyšetrenie. (Prijímací pohovor, funkčné vyšetrenie celej chrbtice, kĺbov a svalov (kineziologický rozbor), posúdenie RTG, CT, MRI), stanovenie liečebného programu a vypracovanie lekárskej správy 30 €
Akupunktúra telová *** 20 €
Akupunktúra telová a ušná *** 25 €
Aurikuloterapia (diagnostika aktívnych bodov na ušnici prístrojom Pointoselect a zavedenie trvalých mikroihiel do ušnice + inštruktáž, kontrola v cene) 35 €
Akupunktúra a bankovanie *** 30 €
Akupunktúra a liečebná telesná terapia 30 €
Akupunktúra a solux *** 30 €
Akupunktúra a elektroliečba prístrojom TENS alebo VAS 07 30 €
Akupunktúra a liečba elektromagnetickým prístrojom BEMER CLASSIC SET 30 €
Bankovanie 10 €
Liečba elektromagnetickým prístrojom BEMER CLASSIC SET 10 €
Liečba bezkontaktnou elektroliečbou na prístroji VAS 07 10 €
Aplikácia biodermálnej nite BIO-Meyisun 5 €/1 ks
Kineziotejping 10 € na jednu lokalitu
Ošetrenie aktívnej jazvy 30 €
Injekcia GUNA medical Device 10 €/1 ampula
Injekcia Traumeel alebo Zeel-Heel 10 €/1 ampula
Fyzioterapia 45 minút (pri 10. cvičeniach je posledné v cene) 20 €
Klasická masáž chrbta 30 minút + 10 minút solux 20 €
Škola chrbtice - kniha 10 €

*** Možnosť zľavy pre študentov a seniorov 5 €