Charakteristika a náplň činnosti

Diagnostika

Prevencia

Liečba

Spôsoby poskytovania starostlivosti

O akupunktúre

EAV, EAV-L

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Biodermálne nite Bio-Meyisun

Zeel-Heel, Traumell S

Kineziotejping

Fyzioterapia, individuálne cvičenie a klasická masáž

Vedúci pracoviska

Ordinačné hodiny

Objednanie termínu

Cenník

Ako nás nájdete

 
  Základným predpokladom správnej liečby je exaktná a včasná diagnostika. V rámci rehabilitačného vyšetrenia je dôležitý najmä podrobný kineziologický rozbor zameraný na diagnostiku funkčných a reflexných zmien. Je dôležité zamerať sa na svalovú dysbalanciu (skrátené a oslabené svaly), vyšetrenie pohybových stereotypov, myofasciálne zmeny, blokády kĺbov, svalové spazmy a trigger pointy.  V rámci akupunktúrneho celostného vyšetrenia vykonávame EAV (podrobne viď EAV – EAV-L).
Toto vyšetrenie sa čoraz častejšie používa na vykonávanie rýchlej orientačnej i podrobnej a tiež diferencialnej diagnostiky, alebo preventívnych či vstupných vyšetrení jednotlivcov či celých kolektívov, najmä manažmentu a rizikových skupín zamestnancov. Podľa doterajších skúsenosti sa zmenené hodnoty zisťujú u 40 - 50 % vyšetrených. Vo väčšine prípadov ide o funkčné poruchy alebo úplne začiatočné stavy choroby, ktoré možno účinne a rýchlo zvládnuť adekvátnou liečbou. Avšak asi u 10 % vyšetrených sú zmeny závažnejšie. Príslušnými odbornými a konziliárnymi vyšetreniami sa u nich určila presná diagnóza a vykonala potrebná liečba. Boli tak zistené rôzne ochorenia, ako napríklad málokrvnosť (anémia), ischemická choroba srdca, hepatopatie (poruchy pečene alkoholické či ako následné stavy po zápale pečene, infekčnej mononukleóze a podobne), zápal žlčníka, žlčové kamene, chronické zápaly priedušiek a vaječníkov, ale aj nádorové ochorenia, vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, borelióza a iné. Včasná diagnostika a liečba v takýchto prípadoch znamená záchranu nielen zdravia, ale často aj života.

Výsledky komplexnej EAV diagnostiky umožňujú:

  • rýchlo a spoľahlivo určiť diagnózu i závažnosť a prognózu ochorenia,
  • vybrať najoptimálnejší spôsob ošetrenia a prevencie,
  • odhaliť poruchu už v jej ranných štádiách - na úrovni informačnej poruchy, alebo v štádiu začínajúcich sa funkčných zmien, teda ešte pred vznikom a prejavením sa ochorenia a v dobe, keď konvenčnou diagnostikou ešte nemožno odhaliť nijakú odchýľku od normy.

Terapeutickým ovplyvnením poruchy už v tomto rannom štádiu ju možno odstrániť, takže k vzniku ochorenia vôbec nedôjde. V takomto prípade teda možno hovoriť o skutočne ideálnej liečbe a prevencii.