Charakteristika a náplň činnosti

Diagnostika

Prevencia

Liečba

Spôsoby poskytovania starostlivosti

O akupunktúre

EAV, EAV-L

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Biodermálne nite Bio-Meyisun

Zeel-Heel, Traumell S

Kineziotejping

Fyzioterapia, individuálne cvičenie a klasická masáž

Vedúci pracoviska

Ordinačné hodiny

Objednanie termínu

Cenník

Ako nás nájdete

 
  Uvedomujeme si že lepšie je ochoreniu predísť ako ho liečiť. Preto veľký dôraz venujeme prevencii, kde sa využíva možnosť odhaliť a vyliečiť aj poruchy a ochorenia ktoré len začínajú (a nepoznané v organizme driemu), alebo týmto predísť. Najmä preventívne vykonávanie akupunktúry má mnohostranný pozitívny vplyv. Udržuje organizmus v rovnováhe, keď treba reguluje a upravuje všetky životné deje a znižuje psychickú tenziu. Vedie to k celkovému zlepšeniu kondície, zvýšeniu odolnosti a obranyschopnosti, k duševnému vyrovnaniu k lepšej výkonnosti a tým k pocitu spokojnosti a radosti zo života. 

Podľa názoru odborníkov akupunktúra dokáže až desaťnásobne aktivizovať obranné mechanizmy, usmerňovať priebeh životných dejov a mobilizovať funkčné rezervy vnútorných orgánov a celého organizmu. Človek potom dokáže oveľa ľahšie zvládať stres a iné záťažové situácie. V mnohých vyspelých krajinách je takáto liečba už bežná napríklad aj pred každou väčšou záťažou - pred operáciou, pred športovými pretekmi, cestou do zahraničia, pri výraznom pracovnom nápore a podobne. Ale aj v prípade, že človek trpí chronickým ochorením možno zmierniť jeho priebeh a príznaky a pôsobiť proti prehlbovaniu poruchy a zhoršovaniu choroby.

Takéto preventívne pôsobenie je zvlášť dôležité v súčasnosti, keď sa zdravie stáva strategickou hodnotou života každého človeka. Závisí od neho harmónia, spokojnosť, psychická pohoda a tým aj radosť zo života každého jedinca i celej jeho rodiny. Akupunktúrou, EAV a homeopatiou možno zavčasu a v úplných začiatkoch odhaliť aj také poruchy a ochorenia, ktoré možno ešte liečiť (a často aj úplne vyliečiť) - napríklad skleróza, vysoký tlak krvi, ochorenia srdca, ale aj rakovina či iné zákerné ochorenia. A možno odhaliť aj sklon k takýmto ochoreniam.  Okrem uvedenej liečby vieme poradiť vhodnú zmenu životného štýlu či stravovacích návykov a edukovať vo vhodnej pohybovej životospráve. Tak možno v mnohých prípadoch zachovať zdravie a dobrú kondíciu až do vysokého veku.